Politica de Securitate și Confidențialitate a Datelor

 

Apollo Music Production S.R.L. este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

 

Definiții:

 

,,Operator’’– Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Datele cu caracter personal” – Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) ce a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018: ”Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.”

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal”: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Stocarea”: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

 

Ce date colectăm și modalitatea de colectare:

 

a) Datele pe care ni le furnizati:

Datele pe care ni le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe site-ul www.apollomusicproduction.ro (formular de contact, formular înscriere newsletter, formular de booking):

– Nume și prenume

– Adresa de e-mail

– Numărul de telefon

– Orașul de reședință

 

b) Date care sunt culese în mod automat:

In momentul în care accesați site-ul nostru (www.apollomusicproduction.ro) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

De asemenea, pe site-ul nostru (www.apollomusicproduction.ro) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

Pentru mai multe detalii accesați pagina „Politica de cookies”.

 

Cum și de ce prelucrăm aceste date:

Apollo Music Production S.R.L. va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

- Oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;

- Oferirea răspunsurilor la întrebările dumneavoastră;

- Pentru operațiuni cu privire la activități de ofertare, contractare, facturare;

- În vederea alinierii la cerințele legislației în vigoare;

- În vederea informării cu privire la noutățile despre lansările și evenimentele organizate de către societatea noastră și pentru a vă invita la concerte;

- Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor;

 

Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal:

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru societatea noastră.

Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, caz în care vom transmite numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau de acreditare.

 

Cum protejăm aceste date:

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. Apollo Music Production S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Apollo Music Production S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Apollo Music Production S.R.L. utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Apollo Music Production S.R.L. depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje e-mail, apeluri telefonice).

 

Care sunt drepturile pe care le aveți:

 

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție

Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

 

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale ale dumneavoastră din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

 

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dvs. într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

 

Cum vă puteți exercita aceste drepturi:

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea unui Formular solicitare drepturi si transmiterea, în format fizic, sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

www.dataprotection.ro

 

Cum ne puteți contacta:

 

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:

Apollo Music Production S.R.L., cu sediul social în str. Atomiștilor, nr. 385, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, Romania

Telefon: +40.771.624.247

Email: dpo@apollomusicproduction.ro; office@apollomusicproduction.ro

 

 

gallery/amp